Horní Čermná Horní Čermná

Kontaktní informace

Obecní úřad Horní Čermná
Horní Čermná 1
561 56 Horní Čermná

T: 465 393 440
E: obec@hornicermna.cz
DS: y6ebmyv

Úřední hodiny

po 7:00 - 11:30 12:00 -17:00
st 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
pá 7:00 - 11:30

Hledání

Úřední deska

Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název dokumentu
06.10.2020 22.10.2020 Oznámení zahájení územního řízení VV ZVVBUZE130_793Wd2020HČOUVVSportAreHČStÚpr
02.10.2020 20.10.2020 Pozvánka na ZO dne 12.10.2020
01.10.2020 19.10.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pk č.3
21.09.2020 06.10.2020 Výzva k provedení ořezu
15.09.2020 05.10.2020 Oznámení o době a místě konání voleb v obci
09.09.2020 29.09.2020 Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů,místopředsedů a zapisovatelů OVK
03.09.2020 18.09.2020 Seznam nedostatečně identifikovaní vlastníci k 1.8.2020, Horní Čermná
02.09.2020 17.09.2020 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK pro volby ZO Pardubického kraje 2. a 3.10.2020
28.08.2020 12.09.2020 Veřejné vyhláška - Aktualizace č. 3 ZÚR Pk
25.08.2020 09.09.2020 Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu-Horní Čermná-Infrastruktura lokality 23-BV
25.08.2020 09.09.2020 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu-Horní Čermná-pouť
18.08.2020 03.09.2020 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Horní Čermná
12.08.2020 03.09.2020 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu-I.Albrechtický kopec
12.08.2020 03.09.2020 Stanovení přech. úpravy DZ na silnici I/43 - akce Albrechtický kopec
28.07.2020 13.08.2020 Řád veřejného pohřebiště obce Horní Čermná
23.07.2020 07.08.2020 Pozvánka na jednání ZO dne 31.7.2020
22.07.2020 07.08.2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
02.07.2020 17.07.2020 Veřejná vyhláška-vydání rozhodnutí-kompl.pozemkové úpravy v kú Nepomuky,Horní Čermná a H.Třešňovec
30.06.2020 15.07.2020 Záměr na pronájem pozemků p.p.č.734/10,734/4 a st.p.č.737
22.06.2020 08.07.2020 Rozhodnutí - uzavírka MK Dolečky - VAKSTAV
18.06.2020 03.07.2020 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
11.06.2020 26.06.2020 Pozvánka na jednání ZO dne 22.6.2020
08.06.2020 20.07.2020 Veřejná vyhláška - řízení o změně č.1 ÚP Horní Čermná
03.06.2020 19.06.2020 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
21.05.2020 30.06.2020 Návrh závěrečného účtu DSOPBH za rok 2019
20.05.2020 05.06.2020 Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v části k.ú. Horní Čermná
18.05.2020 02.06.2020 Záměr na pronájem pozemku p.p.č.734/45 a p.p.č.737/2
18.05.2020 02.06.2020 Záměr na pacht mezi Obcí Horní Čermná a SH-ČMS SDH Nepomuky
24.04.2020 28.05.2020 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
09.04.2020 24.04.2020 Pozvánka na jednání ZO dne 20.4.2020
06.04.2020 07.05.2020 Opatření obecné povahy
27.03.2020 13.04.2020 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů obecní policie
11.03.2020 01.04.2020 Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2020, Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu
04.03.2020 23.06.2020 Závěrečný účet obce Horní Čermná za rok 2019
04.03.2020 23.06.2020 Závěrečný účet obce Horní Čermná za rok 2019
02.03.2020 02.04.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA vystavení návrhu KoPU Nepomuky
27.02.2020 27.08.2020 Zaslání seznamu NIV k 1. 2. 2020, Horní Čermná
26.02.2020 13.03.2020 Záměr - výpůjčka části p.p.č.7019 o výměře cca 4m2
17.02.2020 18.03.2020 Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v části k.ú. Horní Čermná
12.02.2020 02.03.2020 Výroční zpráva o činnosti obce Horní Čermná v roce 2019 - informace dle zákona č.106/1999 Sb.
05.02.2020 24.02.2020 Záměr na prodej části pozemku p.p.č. 3996/3 a p.p.č.4003 v k.ú.Horní Čermná
05.02.2020 24.02.2020 Záměr na prodej části pozemku p.p.č.3978/1 v k.ú.Horní Čermná
05.02.2020 24.02.2020 Záměr na směnu části pozemku p.p.č. 9/2 a prodej části p.p.č.9/2 v k.ú.Nepomuky
05.02.2020 24.02.2020 Záměr na směnu pozemku p.p.č. 422/7 za p.p.č.27/7 v k.ú.Nepomuky
29.01.2020 30.03.2020 termín sčítání
29.01.2020 17.02.2020 Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v části k.ú. Horní Čermná
22.01.2020 06.02.2020 Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce 3.2.2020
10.01.2020 28.01.2020 Veřejná vyhláška Územní rozhodnutí_CHODNÍK_OÚKonzOU
08.01.2020 10.02.2020 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Horní Čermná za uplynulé období 12/2015 - 12/2019
08.01.2020 10.02.2020 Veřejná vyhláška - Oznámení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Horní Čermná v uplynulém období 12/2015 - 12/2019
06.01.2020 22.01.2020 Odvolání zákazu odběru povrchových vod
19.12.2019 31.03.2020 Pravidla rozpočtového provizoria DSOPBH na rok 2020
17.12.2019 13.02.2020 Rozpočtové opatření č.8 obce Horní Čermná
17.12.2019 02.01.2020 Obecně závazná vyhláška obce č.4/2019 o místním poplatku ze psů
17.12.2019 02.01.2020 Obecně závazná vyhláška č.3/2019 o místním poplatku - komunální odpady
09.12.2019 24.12.2019 Pozvánka na jednání ZO dne 16.12.2019
04.12.2019 19.12.2019 Aktualizace č. 3 ZÚR Pk - veřejná vyhláška
29.11.2019 31.12.2019 Střednědobý výhled obce na roky 2021-2022
27.11.2019 16.12.2019 Oznámení o zahájení územního řízeníBUZE128_966Wd2019HČÚzŘízCHODNÍKYOÚ_KonzumOUHČ
21.11.2019 31.03.2020 DSOPBH - Rozpočtová změna č.1 na rok 019
21.11.2019 20.12.2019 Střednědobý výhled rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na roky 2021 - 2023 - NÁVRH
19.11.2019 05.12.2019 Záměr na směnu části pozemků ppč.3983/4 za 2 pozemkové parcely č.3983/3 a 143/2 v k.ú.Horní Čermná
15.11.2019 30.11.2019 Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
14.11.2019 13.02.2020 Rozpočtové opatření č.7 obce Horní Čermná na rok 2019
13.11.2019 29.11.2019 Záměr pronajmutí části kanalizace
12.11.2019 28.11.2019 KoPU Nepomuky - veřejná vyhláška - oznámení o rozšíření obvodu
12.11.2019 27.11.2019 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
11.11.2019 26.11.2019 Pozvánka na jednání ZO dne 18.11.2019
05.11.2019 Návrh střednědobého výhledu na roky 2021-2026 - ZŠ
05.11.2019 Návrh střednědobého výhledu na roky 2021-2022 - MŠ
05.11.2019 Návrh střednědobého výhledu na roky 2021-2026 - ZŠ
05.11.2019 Návrh střednědobého výhledu na roky 2021-2022 - ŠJ
30.10.2019 30.11.2019 Rozhodnutí - úplná uzavírka cesta na Stzežník
22.10.2019 07.11.2019 Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému -RÚIAN
17.10.2019 01.11.2019 Záměr na směnu pozemků ppč.734/35 a 734/37 za části obecních pozemků ppč.734/39 a část ppč.728
15.10.2019 13.02.2020 Rozpočtové opatření č.6 obce Horní Čermná pro rok 2019
15.10.2019 31.10.2019 Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
14.10.2019 13.11.2019 Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ na části k.ú. Horní Čermná
14.10.2019 30.10.2019 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v části k.ú.Horní Čermná
07.10.2019 22.10.2019 Pozvánka na jednání ZO dne 14.10.2019
01.10.2019 13.02.2020 Rozpočtové opatření obce č.5 na rok 2019
01.10.2019 16.10.2019 Obecně závazná vyhláška obce Horní Čermná č.2/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
19.09.2019 15.11.2019 Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů
18.09.2019 13.02.2020 Rozpočtové opatření č.4 obce Horní Čermná za rok 2019
12.09.2019 27.09.2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
09.09.2019 24.09.2019 Pozvánka - Jednání ZO 16.9.2019
05.09.2019 13.02.2020 Rozpočtové opatření obce č.3 na rok 2019
30.08.2019 14.09.2019 Opatření obecné povahy
28.08.2019 12.09.2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
27.08.2019 16.04.2020 Zaslání seznamu NIV k 1.8.2019, Horní Čermná
22.08.2019 10.09.2019 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
19.08.2019 15.09.2019 Zveřejnění záměru obce prodat nemovitost p.p.č.1025/14 k.ú. H.Čermná
19.08.2019 15.09.2019 Zveřejnění záměru obce prodat nemovitost p.p.č.1025/15 k.ú. Horní Čermná
19.08.2019 15.09.2019 Zveřejnění záměru obce prodat nemovitost p.p.č.1025/6 k.ú. Horní Čermná
26.07.2019 05.03.2020 Zákaz nakládání s povrchovými vodami
17.07.2019 01.08.2019 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Horní Čermná
15.07.2019 05.09.2019 Veřejná vyhláška -zahájení řízení o změně č.1 Územního plánu Horní Čermná
27.06.2019 30.06.2020 Schválený závěrečný účet DSOPBH za rok 2018
20.06.2019 08.07.2019 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Pk
17.06.2019 25.06.2019 Pozvánka na jednání ZO dne 24.6.2019
29.05.2019 13.06.2019 Obecně závazná vyhláška č.1/2019, kterou se zrušuje OZV č.3/2011
28.05.2019 13.02.2020 Rozpočtové opatření č.2 obce Horní Čermná na rok 2019
20.05.2019 05.06.2019 Veřejná vyhláška - doručení Peřinová
20.05.2019 04.06.2019 Pozvánka na jednání ZO dne 27.5.2019
17.05.2019 03.06.2019 Záměr na prodej pozemku ppč.1025/6 v k.ú. Horní Čermná
16.05.2019 30.06.2019 Návrh závěrečného účtu DSOPBH za rok 2018
13.05.2019 28.05.2019 Záměr obce na prodej části pozemku ppč.9/2 v kú Nepomuky
13.05.2019 28.05.2019 Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost- L.Peřinová
06.05.2019 27.05.2019 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25.května 2019
29.04.2019 14.05.2019 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
29.04.2019 14.05.2019 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
25.04.2019 30.03.2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO PBH na rok 2019
25.04.2019 28.05.2019 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
23.04.2019 29.05.2019 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
17.04.2019 13.02.2020 Rozpočtové opatření č.1 obce Horní Čermná na rok 2019
16.04.2019 Schválený závěrečný účet obce Horní Čermná za rok 2018
05.04.2019 20.04.2019 Pozvánka na jednání ZO dne 15.4.2019
01.04.2019 16.04.2019 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Horní Čermná pro volby do EP
25.03.2019 16.04.2019 Závěrečný účet obce Horní Čermná za rok 2018 - návrh ke schválení
22.03.2019 08.04.2019 Záměr - propachtování ppč.7484 v kú Horní Čermná
07.03.2019 07.04.2019 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu DSOPBH na rok 2019
04.03.2019 20.03.2019 KoPU Nepomuky – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
25.02.2019 27.08.2019 Zaslání seznamu NIV k 1. 2. 2019, Horní Čermná
07.02.2019 22.02.2019 pozvánka - Jednání zastupitelstva
05.02.2019 20.02.2019 Výroční zpráva o činnosti obce Horní Čermná v roce 2018 - informace dle zákona č.106/1999 Sb.
01.02.2019 19.02.2019 Návrh rozpočtu obce na rok 2019+závazné ukazatele
25.01.2019 11.02.2019 KoPU Nepomuky - veřejná vyhláška - oznámení o rozšíření obvodu
10.01.2019 02.03.2019 sčítání 2019
08.01.2019 07.04.2019 Oznámení o zveřejnění pravidel rozpočtového provizoria DSOPBH
04.01.2019 21.01.2019 Odvolání zákazu nakladání s povrchovými vodami - opatření obecné povahy
11.12.2018 27.12.2018 Obecně závazná vyhláška obce Horní Čermná č.2/2018 - odpady
11.12.2018 19.02.2019 Rozpočtové opatření obce Horní Čermná č.6 za rok 2018
10.12.2018 25.12.2018 Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
03.12.2018 18.12.2018 Pozvánka na jednání ZO dne 10.12.2018
27.11.2018 15.01.2019 Návrh rozpočtu mateřské školy na rok 2019
27.11.2018 19.12.2018 Návrh rozpočtu Základní školy na rok 2019
27.11.2018 19.12.2018 Návrh rozpočtu školní jídelny na rok 2019
22.11.2018 11.12.2018 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021
22.11.2018 22.11.2018 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021
30.10.2018 07.04.2019 DSOPBH - Rozpočtová změna č.1-2018
29.10.2018 14.11.2018 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
22.10.2018 07.11.2018 Pozvánka na jednání ZO dne 31.10.2018
06.10.2018 21.10.2018 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Horní Čermná
06.10.2018 21.10.2018 Předběžný zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Horní Čermnná
05.10.2018 22.10.2018 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
27.09.2018 25.02.2019 Rozpočtové opatření obce Horní Čermná č.5 na rok 2018
26.09.2018 11.10.2018 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
19.09.2018 04.10.2018 Pozvánka na jednání ZO dne 26.9.2018
11.09.2018 07.10.2018 Oznámení voličům o době a místu konání voleb do ZO
11.09.2018 07.10.2018 Oznámení o svolání 1.zasedání OVK obce H.Čermná
06.09.2018 15.11.2018 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
03.09.2018 18.09.2018 Záměr obce - vnesení nemovitého majetku_ Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s
30.08.2018 25.02.2019 Zaslání seznamu NIV k 1. 8. 2018, obec Horní Čermná
28.08.2018 13.09.2018 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
20.08.2018 07.10.2018 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do zastupitelstva obce
20.07.2018 28.09.2018 Rozpočtové opatření obce Horní Čermná č.4 na rok 2018
20.07.2018 06.08.2018 Zápis z úvodního jednání KoPU Nepomuky
17.07.2018 30.06.2019 Závěrečný účet DSO PBH za rok 2017
02.07.2018 17.07.2018 KoPU Nepomuky - pozvánka na UJ
27.06.2018 12.07.2018 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
21.06.2018 21.07.2018 Rozpočtové opatření obce Horní Čermná č.3 na rok 2018
21.06.2018 06.07.2018 Záměr na prodej pozemků v lokalitě Bv-23 - ppč.668 a ppč.698/2
21.06.2018 06.07.2018 Záměr na směnu části p.p.č.7303 a p.p.č.7295 v kú Horní Čermná
21.06.2018 06.07.2018 Záměr na směnu pozemků p.p.č.4013,4017/4 a p.p.č.4017/1 v kú Horní Čermná
21.06.2018 06.07.2018 Záměr na prodej části pozemku p.p.č.3996/3 v kú Horní Čermná
15.06.2018 30.06.2018 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
14.06.2018 29.06.2018 Záměr obce na směnu částí pozemků ppč. 7303 a ppč.7295 v kú Horní Čermná
13.06.2018 27.06.2018 Pozvánka na jednání ZO dne 20.6.2018
04.06.2018 19.06.2018 Záměr obce na prodej částí ppč. 3978/1 v kú Horní Čermná
31.05.2018 04.01.2019 Opatření obecné povahy - zákaz nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr
30.05.2018 18.07.2018 [20#10692226#E993] Dražební vyhláška NV - OPAKOVANÁ elektronická dražba
23.05.2018 24.06.2018 DSOPBH - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2017
09.05.2018 18.05.2018 Oznámení o aplikaci Nurelle D
02.05.2018 02.06.2018 Porovnání všech složek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017
26.04.2018 16.04.2019 Schválený závěrečný účet obce Horní Čermná za rok 2017
26.04.2018 22.06.2018 Rozpočtové opatření obce Horní Čermná č.2 na rok 2018
26.04.2018 29.05.2018 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
18.04.2018 26.04.2018 Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Horní Čermná
16.04.2018 07.04.2019 Schválený rozpočet DSOPBH na rok 2018
12.04.2018 27.04.2018 Záměr obce směnit část ppč. 20/2 a prodej část ppč.4019 v kú Horní Čermná
12.04.2018 27.04.2018 Oznámení o aplikaci Nurelle D
29.03.2018 26.04.2018 Návrh závěrečného účtu obce Horní Čermná za rok 2017
21.03.2018 05.04.2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
15.03.2018 15.04.2018 KoPU Nepomuky - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
14.03.2018 31.03.2018 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu DSOPBH na rok 2018
12.03.2018 12.03.2020 Smlouva o poskytnutí individuální dotace SH ČMS SDH Horní Čermná
08.03.2018 27.04.2018 Rozpočtové opatření obce Horní Čermná č.1 na rok 2018
02.03.2018 16.03.2018 Záměr obce prodat ppč.3923/3,3923/2 a koupit ppč.1027/2,1025/13
02.03.2018 16.03.2018 Záměr obce prodat pozemky v k.ú. Horní Čermná st.p. č.46/2 a část p.p.č.4013
23.02.2018 11.03.2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Pardubický kraj, odbor životního prostředí
21.02.2018 30.06.2018 Zaslání seznamu nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1. 2. 2018, Obec Horní Čermná
21.02.2018 08.03.2018 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 28.2.2018
14.02.2018 02.03.2018 Záměr obce pronajmout pozemky v k.ú. Horní Čermná
13.02.2018 30.06.2018 Informace v případech oznámení o prodeji lihovin v rámci příležitostného prodeje při konání kulturních a sportovních akcí
12.02.2018 28.02.2018 Návrh rozpočtu obce na rok 2018+závazné ukazatele pro rok 2018
09.02.2018 27.02.2018 Rozhodnutí o umístění stavby - Infrastruktura lokality 23-BV V Oboře, k.ú.Horní Čermná
08.02.2018 22.03.2018 Rozpočtové opatření obce Horní Čermná č.1 na rok 2018
01.02.2018 03.03.2018 Vyhlášení konkusního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Horní Čermná
01.02.2018 02.03.2018 Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
25.01.2018 01.03.2019 Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č.106 /1999 Sb.
24.01.2018 01.02.2018 Jednání ZO dne 31.1.2018 - Pozvánka
16.01.2018 31.12.2018 Oznámení o zveřejnění střednodobého výhledu rozpočtu DSOPBH na roky 2018-2021
16.01.2018 31.03.2018 Oznámení o zvežejnění rozpočtového provizoria DSOPBH na rok 2018
15.01.2018 27.01.2018 Informace voličům o době a místě konání 2.kola volby prezidenta ČR ve dnech 26. a 27.ledna 2018
28.12.2017 01.02.2018 Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta ČR ve dnech 12. a 13.ledna 2018
28.12.2017 16.01.2018 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
20.12.2017 05.01.2018 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
14.12.2017 11.12.2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 -2020 - schválený
14.12.2017 20.06.2018 Rozpočtové provizorium obce na rok 2018
14.12.2017 01.03.2018 Rozpočtové opatření č.8 na rok 2017
13.12.2017 12.01.2018 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta
07.12.2017 31.01.2018 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba
06.12.2017 22.12.2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na roky 2018 – 2021.
06.12.2017 13.12.2017 Pozvánka na jednání ZO dne 13.12.2017
30.11.2017 14.01.2018 Záměr obce pronajmout pozemky v k.ú. Horní Čermná
29.11.2017 14.12.2017 Jednání zastupitelstva obce 6.12.2017 se RUŠÍ
28.11.2017 01.02.2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Horní Čermná pro volbu prezidenta
28.11.2017 15.12.2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2020
27.11.2017 14.12.2017 Návrh rozpočtového provizoria obce na rok 2018
23.11.2017 11.12.2017 Obecně závazná vyhláška č.2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy
23.11.2017 01.03.2018 Rozpočtové opatření č.7 obce na rok 2017
15.11.2017 15.01.2019 Návrh rozpočtu na rok 2018 - MŠ - Schválený rozpočet MŠ 2018
15.11.2017 19.12.2018 Návrh rozpočtu na rok 2018 - ZŠ - Schválený rozpočet ZŠ 2018
15.11.2017 19.12.2018 Návrh rozpočtu na rok 2018 - Školní jídelna - Schválený rozpočet ŠJ 2018
15.11.2017 19.12.2018 Střednědobý výhled hospodaření s příspěvkem na provoz na r.2019 a 2020_MŠ
15.11.2017 30.11.2017 Pozvánka na jednání ZO 22.11.2017
15.11.2017 15.11.2017 Pozvánka na jednání ZO 22.11.2017
08.11.2017 31.12.2017 Dobrovolný svazek obcí MSL - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření svazku č.2/2017
08.11.2017 23.11.2017 Opatření obecné povahy
27.10.2017 27.10.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytování veřejné služby pro zajištění potravinové oblužnosti v malé obci
23.10.2017 13.12.2017 Dražební vyhláška NV - OPAKOVANÁ elektronická dražba (3. kolo)
19.10.2017 01.03.2018 Rozpočtové opatření č.6 obce na rok 2017
10.10.2017 10.10.2020 Smlouva o poskytnutí individuální dotace Obec_Komunální služby Čermná
10.10.2017 25.10.2017 Schválená rozpočtová změna č.1 2017_DSOPBH
09.10.2017 24.10.2017 Odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami - veřejná vyhláška
02.10.2017 01.03.2018 Změna č.5 rozpočtu obce na rok 2017
26.09.2017 21.10.2017 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
20.09.2017 29.09.2017 Pozvánka na jednání ZO dne 27.09.2017
19.09.2017 04.10.2017 Oznámení o svolání 1.zasedání okrskové volební komise obce H.Čermná
18.09.2017 15.11.2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
18.09.2017 03.10.2017 Návrh opatření obecné povahy
14.09.2017 14.10.2017 Návrh opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška
07.09.2017 22.02.2018 Sdělení - obec Horní Čermná
29.08.2017 21.10.2017 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Horní Čermná pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20.a 21.října 2017
18.08.2017 04.09.2017 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
17.08.2017 01.09.2017 Záměr obce na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy čp.276
27.07.2017 01.03.2018 Změna č.4 rozpočtu obce na rok 2017
25.07.2017 26.08.2017 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
25.07.2017 25.07.2017 8-147 Obecné obeslání (Obeslání)
21.07.2017 07.08.2017 Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
20.07.2017 04.08.2017 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
19.07.2017 09.10.2017 Sucho - Lanškrounsko (Lanškrounsko) - opatření obecné povahy
13.07.2017 30.06.2018 Schválený závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou za rok 2016
13.07.2017 28.07.2017 Silné sucho 2017 - ORP Lanškroun - odvolání
29.06.2017 01.03.2018 Změna č.3 rozpočtu obce na rok 2017
27.06.2017 13.07.2017 Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod
20.06.2017 30.11.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření svazku č.1/2017
20.06.2017 30.06.2018 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2016
15.06.2017 30.06.2017 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
12.06.2017 28.06.2017 Pozvánka na jednání ZO dne 28.6.2017
07.06.2017 23.06.2017 Obecně závazná vyhláška č.1/2017 - stanovení část společného školského obvodu ZŠ
06.06.2017 22.06.2017 Záměr obce - prodej pozemku ppč.3943/2 v kú Horní Čermná
01.06.2017 26.06.2017 Oznámení o výběrovém řízení č.HUO/011/2017,HUO/012/2017,HUO/013/2017
31.05.2017 30.06.2017 Oznámení o návrhu závěrečného účtu 2016 DSOPBH
29.05.2017 13.06.2017 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
24.05.2017 01.03.2018 Změna č.2 rozpočtu obce na rok 2017
19.05.2017 12.07.2017 [20#9275626#CA38] Dražební vyhláška NV - OPAKOVANÁ elektronická dražba (2. kolo)
15.05.2017 30.05.2017 Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 22.5.2017
15.05.2017 30.05.2017 Oznámení o aplikaci postřiku na porosty maku v kú Nepomuky
10.05.2017 10.05.2020 Smlouva o poskytnutí individuální dotace-SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Horní Čermná
03.05.2017 17.05.2017 Záměr obce - pronajmout zasedací místnost v budově OÚ - Spolku přátel Rixdorfu
28.04.2017 10.06.2017 Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2016
28.04.2017 15.05.2017 Usnesení - lhůta kvydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv uvedená v ust.§11 ods.8
27.04.2017 30.05.2017 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
20.04.2017 26.04.2018 Schválený závěrečný účet obce Horní Čermná za rok 2016
20.04.2017 01.03.2018 Změna rozpočtu č.1 obce na rok 2017
20.04.2017 09.05.2017 Záměr obce - prodat část pozemku ppč.3942/12 v kú Horní Čermná
11.04.2017 27.04.2017 Jednání zastupitelstva obce 19.4.2017 - pozvánka
10.04.2017 31.03.2018 Rozpočet DSOPBH na rok 2017
20.03.2017 20.04.2017 Návrh závěrečného účtu obce Horní Čermná za rok 2016
15.03.2017 01.04.2017 Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2017
13.03.2017 31.12.2017 Rozpočtový výhled DSOPBH na roky 2016 - 2019
21.02.2017 28.11.2017 Rozpočtový výhled obce Horní Čermná na roky 2018 - 2019
14.02.2017 07.09.2017 Seznam nemovitostí s neostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k 1.2.2017
09.02.2017 28.02.2018 Schválený rozpočet obce na rok 2017
09.02.2017 23.02.2017 Záměr obce - prodat část pozemku ppč.422/2 v kú Nepomuky
08.02.2017 04.03.2017 sčítání zvěře 2017
08.02.2017 23.02.2017 Výroční zpráva obce za rok 2016 poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.
31.01.2017 08.02.2017 Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 8.2.2017
24.01.2017 08.02.2017 Návrh rozpočtu obce na rok 2017
19.01.2017 06.02.2017 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko na rok 2017
17.01.2017 26.01.2017 Jednání zastupitelstva obce 25.1.2017 - pozvánka
16.01.2017 01.02.2017 vyvěšení veřejné vyhlášky s opravou opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný post
11.01.2017 27.01.2017 kanalizace - Obec Horní Čermná, Horní Čermná (Horní Čermná, Nepomuky) - rozhodnutí
10.01.2017 15.02.2017 [20#8724003#E3E0] Dražební vyhláška NV - elektronická dražba, Exekuční příkaz NV
28.12.2016 13.01.2017 Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí - kormorán velký
28.12.2016 28.12.2016 Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky s opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro u
22.12.2016 06.01.2017 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba
08.12.2016 23.12.2016 Sucho - Odvolání sucha
06.12.2016 15.12.2016 Pozvánka na jednání ZO
29.11.2016 15.12.2016 kanalizace - Obec Horní Čermná, Horní Čermná (Horní Čermná, Nepomuky) - oznámení změny
18.11.2016 13.12.2016 Záměr obce - pronajmutí části kanalizace
07.11.2016 31.01.2017 111EX 6971/12-56 dražební vyhláška,57 prův.d.
03.11.2016 21.11.2016 Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o místním poplatku - odpady
02.11.2016 02.01.2017 Nabídka pozemku k pronájmu v k.ú.Nepomuky
25.10.2016 03.11.2016 Jednání zastupitelstva obce 2.11.2016 - pozvánka
22.09.2016 22.09.2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace SH ČMS-SDH HČ 2
22.09.2016 22.09.2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace SH ČMS-SDH HČ 1
21.09.2016 16.10.2016 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitestva kraje a voleb do Senátu ČR
20.09.2016 14.02.2017 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - obec Horní Čermná
20.09.2016 06.10.2016 Stavební povolení - Modernizace silnice II/311 Nepomuky - Horní Čermná
13.09.2016 21.09.2016 Pozvánka - ZO září 2016
07.09.2016 15.11.2016 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
02.09.2016 16.12.2016 Informace o vyhlášení 2. výzvy kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
01.09.2016 08.12.2016 Sucho - Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod
22.08.2016 07.10.2016 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci
15.08.2016 01.09.2016 Opatření obecné povahy - zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků v povodí vodního toku Moravská Sázava na území ORP Lanškroun
15.08.2016 31.08.2016 Oznámení o zahájení stavebního řízení "Modernizace silnice II/311 Nepomuky - Horní Čermná"
12.08.2016 29.08.2016 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - domovní vegetační ČOV HČ NávÚzRZjŘHČČOVkRD34p237_1MiJ
12.08.2016 01.09.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - pouť 11.9.2016
12.08.2016 12.08.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
11.08.2016 29.08.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Horní Čermná a části k.ú.Nepomuky
09.08.2016 29.08.2016 Výběrové řízení - HUO/103/2016 - 1. kolo - k. ú. Dolní Čermná - města, obce
05.08.2016 22.08.2016 Kormorán velký - opatření obecné povahy podle § 5b odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. pro Pardubický kra
03.08.2016 30.09.2016 nabídka nepronajatého majetku
25.07.2016 10.08.2016 Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
17.06.2016 03.07.2016 Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - Hejlův mlýn
10.06.2016 27.06.2016 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
07.06.2016 21.06.2016 Jednání zastupitelstva obce - pozvánka
30.05.2016 15.06.2016 Závěrečný účet DSO Pod Bukovou horou za rok 2015
27.05.2016 12.06.2016 Opatření obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
16.05.2016 31.05.2016 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
06.05.2016 25.05.2016 Žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
04.05.2016 30.07.2016 Nabídka pozemků k pronájmu
02.05.2016 17.05.2016 OznámeníUzavřeníVPSHČCHod179ZŠOÚSU/36/2016/325/P
02.05.2016 02.06.2016 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2015
28.04.2016 31.05.2016 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisu seznamu k nahlédnutí
26.04.2016 27.05.2016 KoPU Horní Čermná - OZNÁMENÍ o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v kú Horní Čermná a části kú Nepomuky
25.04.2016 11.05.2016 Závěrečný účet DSO MSL za rok 2015
25.04.2016 11.05.2016 Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu agendy-místní komunikace
20.04.2016 07.05.2016 Horní Čermná - Výstavba chodníku od Obecního úřadu k Základní škole
12.04.2016 25.04.2016 pozvánka na jednání zastupitelstva - duben 2016
08.04.2016 29.04.2016 Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2016
05.04.2016 27.04.2016 KoPU Nepomuky - Oznámení o zahájení
04.04.2016 20.04.2016 Veřejná vyhláška možnosti převzít písemnost A.Popov
01.04.2016 20.04.2016 Závěrečný účet obce za rok 2015
31.03.2016 18.04.2016 Záměr obce - pronajmutí pozemku p.p.č.734/21 v kú Horní Čermná Komunálním službám a.s., Horní Čermná
09.03.2016 25.03.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - zrušení trvalého pobytu MUDr.A. Popov
03.03.2016 03.06.2016 Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaných vlastníků - aktuální seznam k 1.2.2016
24.02.2016 11.03.2016 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko na rok 2016
16.02.2016 25.02.2016 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 24.2.2016
03.02.2016 25.02.2016 Návrh rozpočtu obce na rok 2016
03.02.2016 18.02.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
03.02.2016 18.02.2016 Sčítání zvěře
14.01.2016 29.01.2016 Výroční zpráva Obce Horní Čermná poskytování informací dle §18 zákona č.106 /1999 Sb.
13.01.2016 28.01.2016 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povod
12.01.2016 27.01.2016 Záměr obce na poskytnutí výpůjčky DSPBH - část kanalizace v majetku obce
25.12.2015 22.01.2016 Odvolání zákazů obecného nakládání s povrchovými vodami a odvolání zákazu nakládání s povrchovými vo
22.12.2015 06.01.2016 Veřejná vyhláška - Odvolání zákazu nakládání s podzemními vodami
17.12.2015 04.01.2016 Obecně zavázná vyhláška č.1/2015 o místním poplatku ze psů
17.12.2015 04.01.2016 Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za komunální odpad
17.12.2015 01.01.2016 Záměr obce na prodej pozemku č_4026_3 L_Duškovi
17.12.2015 01.01.2016 Záměr obce na pronájem kanceláře
08.12.2015 03.03.2016 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
13.10.2015 29.05.2017 Oznámení o ustanovení opatrovníka

Zobrazit aktuální dokumenty na úřední desce