Horní Čermná Horní Čermná

Kontaktní informace

Obecní úřad Horní Čermná
Horní Čermná 1
561 56 Horní Čermná

T: 465 393 440
E: podatelna@hornicermna.cz
DS: y6ebmyv

Úřední hodiny

po 7:00 - 11:30 12:00 -17:00
st 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
pá 7:00 - 11:30

Hledání

Projekt "Rekonstrukce místní komunikace č. 20c v Horní Čermné" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

28.2.2018   Iveta Pešková   Probíhající projekty  


Zájmové území se nachází v Pardubickém kraji, v okrese Ústí nad Orlicí, v k.ú. Horní Čermná. Stavba řeší rekonstrukci povrhu místní komunikace v lokalitě V Dolečkách a jejího odvodnění. Stavba polohově i výškově vychází z polohy stávajícího terénu v trase místní komunikace, respektuje veškerá stávající napojení dopravní infrastruktury a nemění dopravní obslužnost přilehlých pozemků. Smyslem řešení této stavby je zamezení tvorby soustředěného odtoku povrchových vod a tím narušování povrchu místní komunikace. Území lze charakterizovat jako přístupné v celém úseku za předpokladu pohybu přes obecní pozemky a pozemek VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. Stavba je v souladu s územním plánem obce Horní Čermná.

 

SO 101 Místní komunikace:
Délka rekonstrukce komunikace 373,59 m
Šířka komunikace 3,0 m + 2x 0,25 m
Příčný sklon komunikace 2,5 %
Podélný sklon komunikace 4,89 – 10,86 %
Povrch komunikace asfaltový beton obrusný
Plocha komunikace 1 417 m2
Navržená třída dopravního zatížení VI
Navržený typ místní komunikace MO1 3,5/3,5/30


SO 301 Odvodnění místní komunikace:
Délka dešťové kanalizace 354,96 m (vč. 105,2 m stávající kanalizace)
Dimenze potrubí DN 250 – 500
Materiál potrubí PP žebrované SN 10
Počet revizních šachet DN 1000 8 ks
Podélný sklon kanalizace 6,39 – 10,59 %
Počet štěrbinových žlabů a uličních vpustí 12 ks
Délka otevřeného lichob. koryta 15,4 m
Šířka koryta ve dně 0,3 m
Sklony svahů koryta 1:1,5
Podélný sklon koryta 10,6 %
Opevnění koryta rovnanina z LK
Maximální hladina Hmax 428,49 m n.m.
Kóta koruny hráze 428,91 m n.m.
Kóta dna nádrže 427,35 – 427,41 m n.m.
Plocha zátopy při Hmax 160 m
Šířka nádrže 19 m
Délka nádrže 16,4 m
Hloubka vody při Hmax 1,07 – 1,14 m
Objem nádrže při Hmax 154 m
Sklony svahů 1:2
Výpustné zařízení regulátor odtoku (paprsková clona)

 

Realizace

Předpokládaný termín realizace 2020
Náklady přípravy projektu (dokumentace atd.) 277 480 Kč s DPH
Náklady realizace 5 000 000 Kč bez DPH
Vlastní zdroje 20 %
Předpokládaná dotace

80 %

Projekt "Rekonstrukce místní komunikace č. 20c v Horní Čermné"

byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR

z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Zhotovitel VAKSTAV spol. s.r.o.

 

Soubory ke stažení

C.3 Koordinační situační výkres - cesta v Dolečkách.pdf