Horní Čermná Horní Čermná

Kontaktní informace

Obecní úřad Horní Čermná
Horní Čermná 1
561 56 Horní Čermná

T: 465 393 440
E: podatelna@hornicermna.cz
DS: y6ebmyv

Úřední hodiny

po 7:00 - 11:30 12:00 -17:00
st 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
pá 7:00 - 11:30

Hledání

Úsekový radar v obci Horní Čermná

11.6.2019   Iveta Pešková   Probíhající projekty  


Vzhledem ke zvýšené nehodovosti v obci bylo v období 27. 3. 2019 - 5. 4. 2019 provedeno měření intenzity dopravy, při kterém byl zjištěn počet aut projíždějících Horní Čermnou a jejich rychlosti. Zprávu z měření si můžete prohlédnout níže v příloze. Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 15. 4. 2019, po předložení výsledků tohoto měření, usneslo na zahájení jednání s ORP Lanškroun o možnosti umístění úsekového a okamžitého měření rychlosti v obci. Jednání s ORP probíhají zejména pro to, že obec nemá kapacitu ani finanční prostředky na zpracování přestupků samostatně - je potřeba součinnost městské policie (zřízení obecní policie) a předseda přestupkové komise musí mít minimálně magisterský titul v právnickém oboru. Z tohoto důvodu by ORP Lanškroun zprostředkovával tuto agendu pro obec.

Výsledky měření intenzity dopravy mluví za vše. Z okolních vesnic, kde měření probíhalo dopadla Horní Čermná nejhůře.

Aktualizace červenec 2019:

Po projednání na ORP navrženy možnosti, jakým způsobem by se dal radar v obci provozovat.

Aktualizace září 2019:

Po oficiálním projednání radou města Lanškroun dne 16. 9. 2019 bylo odsouhlaseno, že ORP Lanškroun bude obci Horní Čermná zpracovávat přestupková řízení spojená s radarem. Předpokládané náklady města Lanškroun jsou 1,6 mil. Kč ročně - pořízení a údržba softwaru na komuniakci s radarem a přibrání třech pracovníků pro zpracování této agendy. Zastupitelstvo obce Horní Čermná schválilo na zasedání dne 16. 9. 2019 pořízení radaru. Zda do nájmu nebo do vlastnitví určí další jednání.

Aktualizace říjen 2019:

Po schůzce s dopravním inspektorátem Ústí nad Orlicí a dodavatelem radaru vytipována místa, kde by bylo možné jej umístit. Následovat bude zpracování dokumentace k odsouhlasení dotčenými orgány, zejména Policií ČR. Návrh dopravního inspektorátu je měření na třech místech po obci. Další místa by bylo vhodné osadit informativními měřiči rychlosti.

Aktualizacečervenec 2020:

Připravena dokumentace umsítění měřících bodů. Po schůzce s policií ČR dohodnuta konečná podoba a vše je připraveno k realizaci. Odsouhlasena smlouva zastupitelstvem obce. Dojde k výměně dvou sloupů veřejného osvětlení pro intalaci měřících kamer.

Realizace
Předpokládaný termín realizace 2020
Náklady přípravy projektu (dokumentace atd.) 7 304 Kč s DPH
Odhadované náklady realizace 1 900 tis. Kč bez DPH
Předpokládané vlastní zdroje 100 %
Předpokládaná dotace 0 %
Stav projektu připraven k realizaci
Realizační firma Empemont s.r.o.

 

Soubory ke stažení

Měření intenzity dopravy Horní Čermná 2019.pdf