Horní Čermná Horní Čermná

Kontaktní informace

Obecní úřad Horní Čermná
Horní Čermná 1
561 56 Horní Čermná

T: 465 393 440
E: podatelna@hornicermna.cz
DS: y6ebmyv

Úřední hodiny

po 7:00 - 11:30 12:00 -17:00
st 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
pá 7:00 - 11:30

Hledání

Obecní návštěva v partnerské obci Edertal

9.5.2022   Obec Horní Čermná   Aktuality   Edertal  


Od čtvrtka 5. 5. do neděle 8. 5. 2022 proběhla návštěva delegace z Horní Čermné do partnerské obce Edertal. Po dvouleté pauze výměnných pobytů, způsobenou celosvětovou pandemií, jsme se konečně mohli znovu osobně setkat s našimi německými přáteli. Po dvanáctihodinové cestě mikrobusem jsme dorazili k přehradní nádrži Edersee, kde se naskytla neobvyklá podívaná jak pro nás, tak i pro místní. Přehrada dosáhla své nejvyšší hladiny a přetékala bezpečnostním přepadem. Po přivítání a ubytování proběhla společná večeře, kde jsme byli seznámeni s programem dalších dní. V pátek jsme navštívili nedaleko ležící zimní středisko Willingen, které se dá nadmořskou výškou přirovnat k našim Čenkovicím. Lanovkou jsme vyjeli na horu Ettelsberg vysokou 837 m. Plán navštívit rozhlednu bohužel nevyšel, kvůli právě probíhající svatbě, ale to vůbec nevadilo. Krásné výhledy do okolí byly i z hráze umělého jezera pro zasněžování na kopci. Poté jsme se vydali na túru po okolí, zakončenou u skokanského můstku, z jehož věže byl pěkný výhled do okolní krajiny. Zde jsme se dozvěděli, že přes údolí se chystá visutý most, který bude ještě o pět metrů vyšší než u nás na Dolní Moravě. Základové konstrukce na obou kopcích již stály. Od skokanského můstku jsme vyrazili do centra městečka na oběd do historického hostince a poté na volnou procházku městečkem. Večer nás čekala prohlídka nové hasičárny kousek od přehradní hráze v jedné z částí obce - Hemfurthu. Oficiálně se před hasičárnu umístila lavička Manfreda Hankela, kterou vyrobil Jan Marek dvojmo. Jedna již byla umístěna v Horní Čermné nad školou u stromu přátelství při partnerské návštěvě v roce 2019. Celý večer byl vzpomínkou na Manfreda, který byl u začátku přátelství mezi sbory dobrovolných hasičů našich obcí, základními školami a obcemi samotnými. Moderní hasičárna pro potřeby hasičů v Edertalu byla jeho snem, který se po 16 letech příprav povedlo dokončit. Po oficialitách následovalo společné posezení v prostorách nové hasičské zbrojnice. V sobotu pro nás naši přátelé přichystali pěší výlet do parku divokých zvířat nad přehradou Edersee. Měli jsme možnost spatřit divoká prasata, srny, jeleny, vlky, rysa, veverky, lišky, jezevce a další divoká i zdomácnělá zvířata. Zpestřením celé prohlídky byla přehlídka dravců. Asi nejimpozantnější byly průlety dravců přímo mezi lidmi. Po prohlídce jsme společně poobědvali a vyrazili dále na procházku okolo přehrady. Že voda dlouho nevystoupala takto vysoko, svědčilo zatopení stromů podél břehu. Písčitá pláž, kterou jsme v minulosti navštívili, v podstatě neexistovala a dokonce jsme viděli i značku se zákazem vjezdu k vodní hladině, která byla částečně pod vodou. Cestou zpět nás zastihla průtrž mračen, ale po pár minutách jsme zase mohli vyrazit směrem ke hrázi a večernímu programu. Tím byla společná večeře se zastupiteli obce Edertal v hostinci v místní části Wellen. Pohoštění bylo vynikající. Následovaly zdravice starostů, předání darů a pozvánka na příští rok do Horní Čermné. Večer nám ještě zpestřil jeden místní. Přednesl portugalskou pohádku, kterou přeložil do češtiny. Poděkovali jsme za připravený program a příjemně strávenou partnerskou návštěvu. V neděli ráno proběhlo společné rozloučení a po deseti hodinách cesty jsme dorazili zpět do Horní Čermné. Akci finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti.