Horní Čermná Horní Čermná

Kontaktní informace

Obecní úřad Horní Čermná
Horní Čermná 1
561 56 Horní Čermná

T: 465 393 440
E: obec@hornicermna.cz
DS: y6ebmyv

Úřední hodiny

po 7:00 - 11:30 12:00 -17:00
st 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
pá 7:00 - 11:30

Hledání

Informace z jiných úřadů - Úřední deska

Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název dokumentu
18.12.2020 31.03.2021 Oznámení o zveřejnění pravidel rozpočtového provizoria DSOPBH na rok 2021
18.11.2020 04.12.2020 Rozhodnutí - stavební povolení "Chodník v obci Horní Čermná, podél silnice II/311, OÚ - Konzum"
16.11.2020 02.12.2020 Usnesení k doplnění údajů k žádosti o vydání územního rozhodnutí - Sportovní areál Horní Čermná
16.11.2020 02.12.2020 Výzva na doplnění údajů ke stavbě - Sportovní areál Horní Čermná - stavební úpravy
09.11.2020 25.11.2020 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
19.10.2020 31.03.2021 Rozpočtové opatření č.2/2020 - DSOPBH
14.10.2020 29.10.2020 "Chodník v obci Horní Čermná, podél silnice II/311, OÚ - Konzum"
06.10.2020 22.10.2020 Oznámení zahájení územního řízení VV ZVVBUZE130_793Wd2020HČOUVVSportAreHČStÚpr
01.10.2020 19.10.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pk č.3
21.09.2020 06.10.2020 Výzva k provedení ořezu
03.09.2020 18.09.2020 Seznam nedostatečně identifikovaní vlastníci k 1.8.2020, Horní Čermná
28.08.2020 12.09.2020 Veřejné vyhláška - Aktualizace č. 3 ZÚR Pk
25.08.2020 09.09.2020 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu-Horní Čermná-pouť
12.08.2020 03.09.2020 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu-I.Albrechtický kopec
12.08.2020 03.09.2020 Stanovení přech. úpravy DZ na silnici I/43 - akce Albrechtický kopec
28.07.2020 31.12.2022 Opatření obecné povahy
22.07.2020 07.08.2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
15.07.2020 31.03.2021 Schválené rozpočtového opatření č. 1/2020 k rozpočtu DSOPBH na rok 2020
15.07.2020 30.06.2021 Závěrečný účet DSOPBH za rok 2019
02.07.2020 17.07.2020 Veřejná vyhláška-vydání rozhodnutí-kompl.pozemkové úpravy v kú Nepomuky,Horní Čermná a H.Třešňovec
18.06.2020 03.07.2020 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
08.06.2020 20.07.2020 Veřejná vyhláška - řízení o změně č.1 ÚP Horní Čermná
03.06.2020 19.06.2020 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
21.05.2020 30.06.2020 Návrh závěrečného účtu DSOPBH za rok 2019
20.05.2020 05.06.2020 Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v části k.ú. Horní Čermná
24.04.2020 28.05.2020 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
17.04.2020 31.03.2021 Schválený rozpočet DSOPBH na rok 2020 - Oznámení o zveřejnění
06.04.2020 07.05.2020 Opatření obecné povahy
11.03.2020 01.04.2020 Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2020, Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu
02.03.2020 02.04.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA vystavení návrhu KoPU Nepomuky
27.02.2020 27.08.2020 Zaslání seznamu NIV k 1. 2. 2020, Horní Čermná
17.02.2020 18.03.2020 Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v části k.ú. Horní Čermná
29.01.2020 30.03.2020 termín sčítání
29.01.2020 17.02.2020 Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v části k.ú. Horní Čermná
10.01.2020 28.01.2020 Veřejná vyhláška Územní rozhodnutí_CHODNÍK_OÚKonzOU
08.01.2020 10.02.2020 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Horní Čermná za uplynulé období 12/2015 - 12/2019
08.01.2020 10.02.2020 Veřejná vyhláška - Oznámení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Horní Čermná v uplynulém období 12/2015 - 12/2019
06.01.2020 22.01.2020 Odvolání zákazu odběru povrchových vod
19.12.2019 31.03.2020 Pravidla rozpočtového provizoria DSOPBH na rok 2020
19.12.2019 31.12.2022 Střednědobý výhled rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na roky 2021 - 2023
11.12.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy
04.12.2019 19.12.2019 Aktualizace č. 3 ZÚR Pk - veřejná vyhláška
27.11.2019 16.12.2019 Oznámení o zahájení územního řízeníBUZE128_966Wd2019HČÚzŘízCHODNÍKYOÚ_KonzumOUHČ
21.11.2019 31.03.2020 DSOPBH - Rozpočtová změna č.1 na rok 019
21.11.2019 20.12.2019 Střednědobý výhled rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na roky 2021 - 2023 - NÁVRH
15.11.2019 30.11.2019 Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
12.11.2019 28.11.2019 KoPU Nepomuky - veřejná vyhláška - oznámení o rozšíření obvodu
12.11.2019 27.11.2019 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
15.10.2019 31.10.2019 Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
14.10.2019 13.11.2019 Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ na části k.ú. Horní Čermná
14.10.2019 30.10.2019 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v části k.ú.Horní Čermná
12.09.2019 27.09.2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
30.08.2019 14.09.2019 Opatření obecné povahy
28.08.2019 12.09.2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
27.08.2019 16.04.2020 Zaslání seznamu NIV k 1.8.2019, Horní Čermná
22.08.2019 10.09.2019 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
26.07.2019 05.03.2020 Zákaz nakládání s povrchovými vodami
17.07.2019 01.08.2019 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Horní Čermná
15.07.2019 05.09.2019 Veřejná vyhláška -zahájení řízení o změně č.1 Územního plánu Horní Čermná
27.06.2019 30.06.2020 Schválený závěrečný účet DSOPBH za rok 2018
20.06.2019 08.07.2019 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Pk
29.04.2019 14.05.2019 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
25.04.2019 30.03.2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO PBH na rok 2019
25.04.2019 28.05.2019 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
23.04.2019 29.05.2019 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
07.03.2019 07.04.2019 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu DSOPBH na rok 2019
23.02.2018 11.03.2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Pardubický kraj, odbor životního prostředí
21.02.2018 30.06.2018 Zaslání seznamu nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1. 2. 2018, Obec Horní Čermná
13.02.2018 30.06.2018 Informace v případech oznámení o prodeji lihovin v rámci příležitostného prodeje při konání kulturních a sportovních akcí
01.02.2018 02.03.2018 Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
08.11.2017 23.11.2017 Opatření obecné povahy
28.12.2016 13.01.2017 Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí - kormorán velký