Horní Čermná Horní Čermná

Kontaktní informace

Obecní úřad Horní Čermná
Horní Čermná 1
561 56 Horní Čermná

T: 465 393 440
E: podatelna@hornicermna.cz
DS: y6ebmyv

Úřední hodiny

po 7:00 - 11:30 12:00 -17:00
st 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
pá 7:00 - 11:30

Hledání

Chodník a a autobusová zastávky, Nepomuky, Horní Čermná

15.7.2022   Iveta Pešková   Připravované projekty  


Stavba se nachází v zastavěném území místní části Nepomuky v obci Horní Čermná. Terén je svažitý směrem k jihu. V zájmovém území se nachází styková křižovatka silnic II/311 a III/31118, na jejíž ramenech jsou umístěny 2 obousměrné autobusové zastávky (pro směry Lanškroun-Horní Čermná a Lanškroun-Výprachtice). Autobusová zastávka pro směry Lanškroun-Horní Čermná prošla v nedávné době rekonstrukcí a je v obou směrech jsou provedena se zálivy a zpevněnými zvýšenými nástupišti. Autobusová zastávka pro směry Lanškroun-Výprachtice je v obou směrech provedena se zastavením na jízdních pruzích a nemá zpevněná ani zvýšená nástupiště. Mezi zastávkami do směru Horní Čermná a Výprachtice není bezbariérové pěší propojení; chodci jsou vedeni v hlavním dopravním prostoru silnic. Mezi rameny křižovatky se nachází zelená plocha, na které jsou umístěny kontejnery na bioodpad. Odvodnění zpevněných ploch je řešeno vsakováním do přilehlých zelených ploch a dále do silničních příkopů, které ústí do místní dešťové kanalizace. V lokalitě je stávající veřejné osvětlení.


Délka chodníku 110 m
Šířka chodníku 1,25 - 1,5 m
Povrch chodníku zámková bet. dlažba
Příčný sklon chodníku 2,0 % 
Počet stromů ke kácení 1 ks
Délka rekonstruovaného vedení VO 110 m
Počet nových stožárů VO 5 ks

Realizace
Předpokládaný termín realizace 2023
Náklady přípravy projektu (dokumentace atd.) 60 000 Kč bez DPH
Odhadované náklady realizace 2 850 000 Kč s DPH
Předpokládané vlastní zdroje 20 %
Předpokládaná dotace 80 %
Stav projektu vydáno společné územní a stavební povolení