Horní Čermná Horní Čermná

Kontaktní informace

Obecní úřad Horní Čermná
Horní Čermná 1
561 56 Horní Čermná

T: 465 393 440
E: podatelna@hornicermna.cz
DS: y6ebmyv

Úřední hodiny

po 7:00 - 11:30 12:00 -17:00
st 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
pá 7:00 - 11:30

Hledání

Dotace

Poskytování dotací z rozpočtu obce Horní Čermná se řídí pravidly pro rozdělování finančních prostředků na základě individuálních žádostí o dotaci. Žádost o dotaci mohou podat fyzické osoby, fyzické podnikající osoby i právnícké osoby v průběhu celého roku. O žádosti o finanční příspěvek do výše 50 000 Kč rozhoduje rada obce Horní Čermná, při vyšší částce pak zastupitelstvo obce Horní Čermná. Žádost o dotaci s odůvodněním žádosti se podává na následujícím tiskopise:

 Žádost o dotaci z rozpočtu obce

Nejpozdějí k 31. 10. kalendářního roku je příjemce dotace povinen předložit poskytovateli dotace (obci Horní Čermná) vyúčtování dotace na následujícím tiskopise:

 Vyúčtování dotace z rozpočtu obce

Kontrola využití dotace bude provedena radou obce Horní Čermná do 31. 12. kalendářního roku.